Osiągnięcia BHP Pomorskie

Kto to BHP Pomorskie?

STUDIA PODYPLOMOWE

Co nam to daje?

Jesteśmy zespołem ekspertów stale poszerzającymi swoje kompetencje. Zatrudniamy ludzi, którzy ukończyli studia wyższe o kierunku BHP lub ukończyli technikum o kierunku BHP. .

Kto może wykonywać ten zawód?

Zgodnie z prawem tylko specjalista BHP, który ukończył studia i posiada odpowiednią praktykę oraz uprawnienia pedagogiczne może prowadzić działalność zarobkową w tym zakresie.

Zanim podpiszesz umowę!

Jeżeli chcesz zatrudnić służbę BHP sprawdź koniecznie czy posiada uprawnienia.

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

STUDIA PODYPLOMOWE

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

Czy uprawnienia BHP są na zawsze?

Każdy, nawet najlepszy pracownik służby BHP musi aktualizować swoją wiedzę. Raz na pięć lat trzeba przejść szkolenie dla służby BHP.

Zanim zatrudnisz!

Jeżeli pracownik służby BHP nie posiada zaświadczenia oznacza to, że nie może wykonywać zawodu. Zanim podpiszesz umowę poproś o dokumenty.

Kto wykonuje szkolenia dla służby BHP?

Nasza firma wykonuje również szkolenia dla służby BHP, koszt takiego szkolenia to 500 zł, trwa ono 64 godziny lekcyjne.

STUDIA PODYPLOMOWE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

STUDIA PODYPLOMOWE

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

STUDIA PODYPLOMOWE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

STUDIA PODYPLOMOWE

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

STUDIA PODYPLOMOWE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

STUDIA PODYPLOMOWE

Świadectwo ukończenia studiów podyploomwych - Bartłomiej Gross

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa, zwalczania pożarów oraz kształtowania bezpiecznych zachować w pracy.

Czym się zajmujmujemy?

BHP to nie tylko szkolenia! To zespół działań i zabiegów służących ograniczeniu wypadów w pracy oraz tworzeniu komfortowych i godnych warunków zatrudnienia. Służba BHP dba o promocje bezpieczeństwa, jako wartości nadrzędnej w pracy.

Co oferujemy?

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę przedsiębiorctw w zakresie BHP oraz PPOŻ. Ponad to prowadzimy sprzedaż artykułów przeciw pożarowych oraz BHP.

Zainteresował cię temat?

Zapisz się na szkolenie