OSIĄGNIĘCIA BHP Pomorskie

Strona Główna

STUDIA PODYPLOMOWE

Co to nam daje?

Jesteśmy zespołem ekspertów stale poszerzającymi swoje kompetencje. Zatrudniamy ludzi, którzy ukończyli studia wyższe o kierunku BHP lub ukończyli technikum o kierunku BHP.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ TEN ZAWÓD?

Zgodnie z prawem tylko specjalista BHP, który ukończył studia i posiada odpowiednią praktykę oraz uprawnienia pedagogiczne może prowadzić działalność zarobkową w tym zakresie.

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ!

Jeżeli chcesz zatrudnić służbę BHP sprawdź koniecznie czy posiada uprawnienia.

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

CZY UPRAWNIENIA BHP SĄ NA ZAWSZE?

Każdy, nawet najlepszy pracownik służby BHP musi aktualizować swoją wiedzę. Raz na pięć lat trzeba przejść szkolenie dla służby BHP.

ZANIM ZATRUDNISZ!

Jeżeli pracownik służby BHP nie posiada zaświadczenia oznacza to, że nie może wykonywać zawodu. Zanim podpiszesz umowę poproś o dokumenty.

KTO WYKONUJE SZKOLENIA DLA SŁUŻBY BHP?

Nasza firma wykonuje również szkolenia dla służby BHP, koszt takiego szkolenia to 500 zł, trwa ono 64 godziny lekcyjne.

ZAŚWIADCZENIE

Co to nam daje?

Posiadając uprawnienia konserwatora, można dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podręczny sprzęt gaśniczy - jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co powoduje możność użycia przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest przedstawiony na etykietach sprzętu).

Do tej grupy zaliczamy:

 • hydronetki,
 • gaśnice,
 • koce gaśnicze,
 • małe agregaty gaśnicze,
 • sita kominowe,
 • hydranty wewnętrzne,
 • kule gaśnicze,
 • wąż pożarniczy.
STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

ZAŚWIADCZENIE

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

CIEKAWOSTKA

Głównym środkiem wykorzystywanym podczas akcji gaśniczych jest woda. Od zapewniania odpowiedniej ilości i ciśnienia wody w hydrantach zewnętrznych i wewnętrznych zależy skuteczność działania służby pożarniczej na wypadek pożaru, a tym samym życie i zdrowie ludzi oraz minimalizowanie strat materialnych.

ZAŚWIADCZENIE

O HYDRANTACH

Hydranty dzielimy na wewnętrzne (te montowanie wewnątrz budynków) oraz zewnętrzne (montowane na zewnątrz). Wszystkie typy wymagają rocznego przeglądu. Taki przegląd może wykonać tylko serwisant z odpowiednim przygotowaniem.

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

Seminarium

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

Co to była za konferencja?

Uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP wraz z PIP w Gdańsku o tematyce " Bezpieczeństwo w energetyce". To bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia.

Zaświadczenie

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

Obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej:

 • kontrolować i doradzać pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • doradzać pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • dbać o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • doradzać pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
 • doradzać pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznawać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzić szkolenia);
 • ustalać sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto powinien

brać czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz okresowo organizować próbne ewakuacje (co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami.

Konferencja

Co to była za konferencja?

Uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP wraz z PIP w Gdańsku o tematyce " Bezpieczeństwo na budowie". To bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia.

STUDIA PODYPLOMOWE BHP Pomorskie Bartłomiej Gross

KONTAKT

Szkolenia to temat, o którym można mówić godzinami. Dlatego oddamy Państwo w ręce naszego najlepszego specjalisty w tym zakresie:


Basia Gross

+48 600 466 760

szkolenia@bhppomorskie.pl

Obsługa BHP i P. POŻ. wymaga od pracownika znajomości ciągle zmieniających się przepisów. Na pewno pomoże Państwu


Anna Hmielina

+48 883 011 110

bhpppoz@bhppomorskie.pl

Polityka bezpieczeństwa, klauzule informacyjne oraz oceny ryzyka to dokumenty od niedawna dokumenty wymagane w każdej firmie. Wszelkich informacji udzieli na ten temat


Ula Szreder

+48 501 490 502

rodo@bhppomorskie.pl

Szkolenia PREMIUM™ przeznaczone są dla ludzi, którzy w swojej pracy potrzebują wiedzy eksperta. Na wszelkie pytania postara się odpowiedzieć Główny Specjalista BHP, Instruktor EFR a zarazem Prezes Zarządu


Bartłomiej Gross

+48 732 833 543

ceo@bhppomorskie.pl

Jeżeli jesteś zadowolony z obsługi lub masz uwagi do naszej pracy i chcesz się nimi podzielić z naszym zespołem, zadzwoń na naszą centralę telefoniczną.


+48 600 022 026

opinia@bhppomorskie.pl

Sklep BHP, PPOŻ.


+48 600 022 026

sklep@bhppomorskie.pl

Gdzie nas znaleźć

Siostry Faustyny 4,
83-330 Żukowo

Zobacz w Mapach Google